Korzystne rozstrzygnięcie w sporze z ZUS

Korzystne rozstrzygnięcie w sporze z ZUS

Korzystne rozstrzygnięcie w sporze z ZUS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości ponad 200 000 zł Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze szeregu decyzji administracyjnych odmówił przyznania naszej Klientce zasiłków chorobowych, zobowiązując ją jednocześnie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie przekraczającej 200 000,00 zł. W wyniku wniesionych przez mec. […]
Czytaj dalej
Wygrana z ZUS

Wygrana z ZUS

W wyroku z dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zmienił zaskarżoną decyzję ZUS na korzyść Klienta naszej Kancelarii, przyznając mu prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych. ZUS zakwestionował wystawione przez pracodawców zapisy świadectw wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Dopiero postępowanie sądowe wszczęte odwołaniem od decyzji wydanej przez ZUS, pozwoliło […]
Czytaj dalej
Wygrana z bankiem

Wygrana z Bankiem

W wyroku z dnia 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oddalił powództwo jednego z banków, który pozwał Klienta naszej Kancelarii. Sąd przychylił się w szczególności do podniesionego przez mec. Agnieszkę Orzeł argumentu, iż w przypadku przedsiębiorcy, jakim jest bank, należy zastosować wysoki miernik staranności przy ocenie dostarczonego przez niego materiału dowodowego. W […]
Czytaj dalej
blank

Nowa siedziba

W związku z rozwojem Kancelarii i powiększeniem się jej zespołu, od października 2017 roku zmieniliśmy swoją siedzibę. Z przyjemnością informujemy, iż aktualny adres Kancelarii to: Tarnowskie Góry ul. Sobieskiego 22, 42-600. Zapraszamy!
Czytaj dalej
blank

Sukces w procesie odszkodowawczym

Mec. Agnieszka Orzeł prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku uzyskała dla Klientki naszej Kancelarii 60000 zł zadośćuczynienia za popełniony błąd w sztuce lekarskiej. Wyrok ten oznacza zakończenie sukcesem skomplikowanego i wielowątkowego procesu, co najistotniejsze natomiast, przynajmniej częściowo rekompensuje naszej Mocodawczyni ujemne przeżycia związane z całym procesem leczenia w pozwanym […]
Czytaj dalej
blank

Wygrana z ZUS

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 2016 roku mec. Jarosław Orzeł wygrał sprawę przeciwko ZUS o prawo do wcześniejszej emerytury. Decyzją odmowną ZUS zakwestionował ubezpieczonemu prawo do wcześniejszej emerytury z powodu, jak podniesiono, nie wykonywania pracy przez ubezpieczonego w szczególnych warunkach. Rozstrzygnięcie to podzielił w swoim wyroku Sąd Okręgowy w Gliwicach. Wskutek […]
Czytaj dalej
blank

Korzystny wyrok w sporze z instytucją parabankową

Sąd Rejonowy w Chorzowie dnia 8 lutego 2017 roku wydał wyrok oddalający powództwo jednej z instytucji parabankowych, która pozwała Klienta naszej Kancelarii o zapłatę. Aktualnie na rynku działa szereg instytucji parabankowych, z których niektóre stosują kontrowersyjne praktyki, naliczając na przykład horrendalnie wysokie opłaty przygotowawcze za udzielenie pożyczki/kredytu, następnie inne opłaty i koszty różnorakiej natury. Zdarza […]
Czytaj dalej