Wygrana z ZUS

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 2016 roku mec. Jarosław Orzeł wygrał sprawę przeciwko ZUS o prawo do wcześniejszej emerytury. Decyzją odmowną ZUS zakwestionował ubezpieczonemu prawo do wcześniejszej emerytury z powodu, jak podniesiono, nie wykonywania pracy przez ubezpieczonego w szczególnych warunkach. Rozstrzygnięcie to podzielił w swoim wyroku Sąd Okręgowy w Gliwicach. Wskutek apelacji wniesionej przez mec. Jarosława Orła Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok, podzielając właściwie w całej rozciągłości argumentację zaprezentowaną w apelacji. Wyrok jest prawomocny.