blank

Prawo gospodarcze

Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać bieżące problemy związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Ww. pomoc obejmuje przede wszystkim:

  • dochodzenie należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
  • reprezentowanie podmiotów przed organami administracji publicznej,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
  • zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnych, dokonywanie zmian w KRS oraz przeprowadzanie procesu likwidacji spółek,
  • bieżące doradztwo prawne oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych,