Prawnicy Kancelarii prowadzą we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, na podstawie umocowania udzielonego przez Klientów, sprawy sądowe przed sądami wszystkich instancji tj. sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym.

Pomagamy Klientom w sprawach prowadzonych w oparciu o Kodeks prawa kanonicznego przed Sądami Metropolitalnymi, obejmujących przede wszystkim stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz udzielenie dyspensy papieskiej.

Reprezentujemy Klientów również w sprawach administracyjnych, w pierwszej kolejności w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, następnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych, wreszcie, gdy zachodzi konieczność, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria, świadcząc pomoc także przedsiębiorcom, reprezentuje ich w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, jak również przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie omawiamy z Klientem podczas pierwszego spotkania. Jest ono ustalane indywidualnie i zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz rodzaju i ilości podejmowanych działań. Istnieje oczywiście możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Obsługa prawna przedsiębiorców może odbywać się także w oparciu o ustalony, miesięczny ryczałt lub stawkę godzinową.

Tajemnica zawodowa

Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego mamy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.