blank

Prawo cywilne

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego. Prowadzimy m.in. sprawy:

  • o zapłatę,
  • przeciwko bankom oraz tzw. instytucjom parabankowym,
  • reklamacyjne,
  • o zasiedzenie,
  • o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • dot. służebności,
  • o eksmisję z nieruchomości,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym z tyt. tzw. błędów medycznych,
  • spadkowe np. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Poza powyższym, sporządzamy wezwania do zapłaty, windykujemy należności od dłużników, bierzemy udział w negocjacjach, zajmujemy się także sporządzaniem i opiniowaniem różnego rodzaju umów np. najmu, dzierżawy, użyczenia, zlecenia, dzieło, roboty budowlane itp, przygotowywaniem wszelkich pism procesowych i przedprocesowych.