Wygrana z ZUS

Wygrana z ZUS

W wyroku z dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zmienił zaskarżoną decyzję ZUS na korzyść Klienta naszej Kancelarii, przyznając mu prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych. ZUS zakwestionował wystawione przez pracodawców zapisy świadectw wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Dopiero postępowanie sądowe wszczęte odwołaniem od decyzji wydanej przez ZUS, pozwoliło na udowodnienie ww. okoliczności wskutek zaprezentowania przez nas argumentacji prawniczej obalającej stanowisko organu rentowego.