Sukces w procesie odszkodowawczym

Mec. Agnieszka Orzeł prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku uzyskała dla Klientki naszej Kancelarii 60000 zł zadośćuczynienia za popełniony błąd w sztuce lekarskiej. Wyrok ten oznacza zakończenie sukcesem skomplikowanego i wielowątkowego procesu, co najistotniejsze natomiast, przynajmniej częściowo rekompensuje naszej Mocodawczyni ujemne przeżycia związane z całym procesem leczenia w pozwanym szpitalu.