Korzystny wyrok w sporze z instytucją parabankową

Sąd Rejonowy w Chorzowie dnia 8 lutego 2017 roku wydał wyrok oddalający powództwo jednej z instytucji parabankowych, która pozwała Klienta naszej Kancelarii o zapłatę. Aktualnie na rynku działa szereg instytucji parabankowych, z których niektóre stosują kontrowersyjne praktyki, naliczając na przykład horrendalnie wysokie opłaty przygotowawcze za udzielenie pożyczki/kredytu, następnie inne opłaty i koszty różnorakiej natury. Zdarza się również, że instytucje te, wykorzystując niewiedzę Klientów, dochodzą roszczeń już dawno przedawnionych, bazując w szczególności na zasadzie prawa cywilnego, zgodnie z którą instytucję przedawnienia sąd może zastosować wyłącznie na zarzut podniesiony przez dłużnika. Mając na uwadze powyższe, Kancelaria już od lat świadczy profesjonalną pomoc prawną dla osób borykających się z problemami zadłużenia w tzw. parabankach.