Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarówno w formie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych, jak i w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – jednoosobowe podmioty.

Dla naszych Klientów zakładamy spółki prawa handlowego i cywilne, wnioskujemy o dokonywanie zmian w KRS, obsługujemy zgromadzenia wspólników, przeprowadzamy procesy likwidacji spółek i wykreślenia z KRS.
Stała obsługa prawna obejmuje bieżące doradztwo prawne, również w sprawach pracowniczych, prowadzenie wszelkiego rodzaju sporów sądowych oraz egzekucję należności.

Podmioty gospodarcze reprezentujemy również przed organami administracji publicznej, sporządzamy oraz opiniujemy umowy występujące w obrocie gospodarczym.

Wynagrodzenie i zasady współpracy

Kancelaria proponuje swoim Klientom elastyczne sposoby rozliczeń, obejmujące w szczególności jednorazową pomoc prawną, rozliczenie godzinowe, wykupienie abonamentu na określoną ilość godzin w tygodniu, permanentną obsługę prawną w oparciu o ryczałt uzgodniony indywidualnie z Klientem, w zależności od potrzeb prowadzonej przez niego działalności, nakładu pracy i specyfiki branży. Sposób działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc, także w zakresie podatków i rachunkowości, współpracując w tym celu z renomowaną kancelarią doradców podatkowych.

Tajemnica zawodowa

Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego mamy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.