blank

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza prawnicza praktyka obejmuje m. in. szeroko rozumiane prawo pracy, w tym w szczególności reprezentujemy Klientów Kancelarii we wszelkich sporach przed sądem, zarówno pracowników, jaki i pracodawców: W ww. zakresie:

  • sporządzamy odwołania od wypowiedzeń umów o pracę,
  • prowadzimy sprawy o przywrócenia do pracy,
  • odszkodowania z różnych tytułów w obrębie stosunku, w tym za mobbing, zapłatę zaległego wynagrodzenie za pracę itp.

Dla Klientów analizujemy również umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji i inne. Ponadto, reprezentujemy swoich Klientów we wszelkich sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W imieniu Klientów wnosimy do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odwołania od niekorzystnych dla Klientów decyzji dotyczących w szczególności:

  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • prawa do wcześniejszej emerytury,
  • renty rodzinnej,
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych. W ww. zakresie doradzamy także Klientom i reprezentujemy ich przed organami rentowymi.