Sporządzanie umów i opinii prawnych

Nasza praktyka obejmuje również sporządzanie i analizę wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym, w tym umów:

  • najmu,
  • dzierżawy,
  • zlecenia,
  • o dzieło,
  • darowizny,
  • użyczenia,
  • leasingu,
  • kontraktów menedżerskich,
  • spółek,
  • o pracę,

W ramach funkcjonowania kancelarii zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących w szczególności zagadnień z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i prawa medycznego.

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie omawiamy z Klientem podczas pierwszego spotkania. Jest ono ustalane indywidualnie i zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz rodzaju i ilości podejmowanych działań. Istnieje oczywiście możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Tajemnica zawodowa

Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego mamy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.