Monika Jaroch
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. Już w trakcie studiów zdobyła doświadczenie w renomowanej kancelarii radcowskiej w Katowicach. Po ukończeniu studiów z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską. W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W obrębie jej zainteresowań mieści się szeroko pojęte prawo cywilne oraz administracyjne, a zwłaszcza prawo samorządu terytorialnego. Prywatnie pasjonatka poezji i językoznawstwa. Posiada uprawnianie przewodnika beskidzkiego III klasy oraz pilota wycieczek. Regularnie ćwiczy fitness.