Michalina Nowaczyk
Michalina Nowaczyk- studentka III roku kierunku prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W kancelarii uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów indywidualnych oraz w przygotowaniu pism procesowych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo znaków towarowych, prawo medyczne oraz prawo konsumenta. Biegle włada językiem angielskim.